Salta al contenuto principale Salta alla mappa del sito a fondo pagina

Vilka vi är

Det första internationella centret med uppdrag att sprida,
främja och utveckla den italienska gastronomiska kulturen i världen

Företagsansvar
Hantverksmässigt framställda produkter, utbildning och innovation

Academia Barilla - hantverksprodukter

Vårt team av experter på italiensk mat identifierar och väljer ut produkter värdiga att bära Academia Barillas godkännandestämpel. Våra produkter är det bästa Italien har att erbjuda.
Alla ingredienser som används i våra produkter kontrolleras och väljs ut noggrant. De måste klara alla tester och uppfylla de kvalitetskrav som vårt team av kockar, restaurangproffs och matexperter har fastställt.

Vad vi gör

Vi ger producenter och lokala livsmedelsföretag aktivt stöd i syfte att främja och skydda italienska DOP-certifierade produkter med hjälp av långsiktiga partnerskap.
Vi förbättrar produktiviteten och underlättar för småskaliga livsmedelsföretag att nå nationella och internationella marknader tack vare vår erfarenhet och kommersiella distributionsplattformar.
Vi ägnar tid och pengar åt forskning och utveckling av DOP-produkter.
Vi respekterar hantverksmässigt och traditionellt framställda produkter samtidigt som vi arbetar för att främja innovation.
Vi garanterar kvaliteten på ingredienserna och produktionsmetoderna hos alla produkter i Academia Barilla-sortimentet.

Utbildning på Academia Barilla

Academia Barilla-kockarna ska vara erkända på såväl nationell som internationell nivå och väljs ut med utgångspunkt från skicklighet och erfarenhet.
Vi uppmuntrar vår namnkunniga kökspersonal att utbilda och inspirera unga talanger genom att främja en känsla av ansvarstagande och professionalism.

Vad vi gör

Varje år tar vi emot toppelever från alla hotellskolor och utbildar dem under en period om två månader. Vi ser det som en investering i framtiden att ge de unga eleverna möjligheten att arbeta sida vid sida med våra välrenommerade kockar.
Vi litar på att dessa unga kockar i framtiden kommer att utveckla, främja och sprida den autentiska italienska gastronomiska kulturen.

Initiativ från Academia Barilla

Academia Barilla är en del av "Parma Knowledge Network" och en lojal supporter till IAMA (International Food and Agribusiness Management Association).

Vad vi gör

För livsmedelsbranschen är hållbarhetsaspekten och minskade koldioxidutsläpp viktiga globala frågor.
Vi deltar aktivt i internationella nätverk bestående av företag, forskare, chefer, politiker och intressenter som föreslår nya strategier för att lösa frågorna om intensivt jordbruk och produktionen av biobränslen. Detta är ett arbete som Academia Barilla tror starkt på.